De O+O projecten zijn het resultaat van strategiën die gericht zijn op het creëren van toegevoegde waarde voor ons bedrijf. Een belangrijk strategisch doel hierbij is het centraliseren van de onderzoeksactiviteiten.

Vervolgens wordt het toegepast onderzoek weer gedecentraliseerd, om de verkregen kennis en resultaten aan te passen aan de specifieke eigenschappen van de verschillende teeltgebieden waarin we vertegenwoordigd zijn. Deze O+O projecten komen vaak voort uit verzoeken om verbetering van de zijde van onze klanten. Een nauwe samenwerking tussen tuinbouwers en ontwikkelingsteam, in samenwerking met universiteiten en technologische instituten, maakt het mogelijk efficiënt te werken en goede praktijkresultaten te behalen.